Username
edddd21
Gender
Male 
Country
PL 
Occupation
Student 
Birthday
Sep 24th 1988 
Member Since
May 6th 2012
Forum Posts
1

About Me

W rzeczywisto?ci ?adne „ja”, nawet najbardziej naiwne, nie jest jedno?ci?, lecz bardzo zró?nicowanym ?wiatem, ma?ym gwia?dzistym niebem, chaosem form, stopni i stanów, dziedzicznych obci??e? i mo?liwo?ci. Ka?da jednostka d??y do uznania tego chaosu za jedno?? i mówi o swoim „ja”, jak gdyby ono by?o zjawiskiem prostym, zdecydowanie ukszta?towanym, jasno nakre?lonym; ale jest to z?udzenie, w?a?ciwe ka?demu cz?owiekowi, nawet najdoskonalszemu, jest – jak si? zdaje – pewn? konieczno?ci?, postulatem ?ycia, tak jak oddychanie i jedzenie.


Poker Information

Favorite Game Type
Texas Hold'em 
Favorite Limit Type
No Limit 
Daily Play
3 Hours 
Plays Live Games?
No 
Best Experience
Wygrana przyzwoitego Turnieju Pokera 

header

[close]