Humoro klubasThis topic is currently LOCKED! No new posts or ratings are allowed!
Displaying #31-35 of 35 total posts First Previous  1 2 3 
111182 Nibs: 5,135
Member Since: Jun 6th 2009
Quote
Posted on Jan 7th 2010
Vyrų vienuolyne atsirado jaunas naujokas ir paskyrÄ— jį prie darbo senus rankrašÄius ranka perrašinÄ—ti. PadirbÄ—jÄ™s ten kokiÄ… savaitÄ™, atÄ—jo jis sykį pas vienuolyno vyresnįjį: -TÄ—veli, aš pastebÄ—jau kad visi broliai perrašinÄ—ja rankrašÄius ne iš originalų, bet iš senesnių kopijų. O jei kuris iš jų padarys klaidÄ…, ji pasiliks raštuose amžiams! Abatas ir sako: -Mes originalus labai saugome, nes pats pagalvok - pergamentams po kelis tÅ«kstančius metų. Menkiausia klaida gali padaryti nepataisomÄ… žalÄ…! Ilgai juodu ginčijosi, bet galiausiai vyresnysis nusileido ir pasiuntÄ— jaunesnį brolį į archyvÄ…, kur buvo saugomi originalai. Tas nusileido į požemį, kur buvo saugomi dokumentai ir... dingo! Po savaitÄ—s sunerimÄ™ vienuoliai nusileidžia jo ieškoti, o tas, vargšelis, daužo galva į stalÄ… ir šaukia: -Ne, ne, ne!!! -Broli, kas nutiko? - Klausia jo vienuoliai. Tas pakelia į juos beprotiškai blizgančias akis ir sušnibžda: -"Celebrate"! Originale buvo parašyta "Celebrate", o ne "Celibate"!
111182 Nibs: 5,135
Member Since: Jun 6th 2009
Quote
Posted on Jan 7th 2010
Eina žmogelis vakare gatve ir randa 10 lt banknotÄ…, ant kurio viešnamio adresas užrašytas. "Ai",- galvoja,- "vis tiek pinigus radau, tai nors pasimylÄ—siu už dykÄ…." Nueina į tÄ… viešnamį, duoda 10 lt ir sako: -Man moterį, prašom... -Tu kÄ…, už 10 lt moterį norį gaut? Nieko nebus: už 10 lt tik du bebrai. Pagalvojo žmogelis, kad gerai bus ir su bebrais. NuÄ—jo į kambariukÄ…, užsidarÄ—... KitÄ… dienÄ… vÄ—l jis gatve eina ir randa 1 lt su to paties viešnamio adresu. Galvoja: "Visai gerai ten su tais bebrais, einu vÄ—l." NuÄ—jo, duoda tÄ… 1 lt ir sako: -Man du bebrus prašyčiau. -Eik jau, už vienÄ… litÄ… gali tik pasižiÅ«rÄ—t, kaip kiti mylisi. Sutiko žmogelis, kam jam tas litas... NuvedÄ— jį į didelÄ™ salÄ™, chebros pilna, o ten per didžiulį ekranÄ… rodo, kaip mylisi du vyrai. ŽiÅ«rÄ—jo žiÅ«rÄ—jo žmogelis ir sako šalia stovinčiam seniui: -Juokingai atrodo besimylintys vyrai, kÄ…? -Tai čia dar nieko, bÅ«tum matÄ™s, kaip vakar vienas su dviem bebrais pavarÄ—...
111182 Nibs: 5,135
Member Since: Jun 6th 2009
Quote
Posted on Jan 7th 2010
PabÄ—ga žmogelis iš kalÄ—jimo, kuriame praleido 15 metų. Ä®silaužia į namÄ… ieškodamas pinigų ir ginklų, bet aptinka jauna porelÄ™ lovoje. Jis liepia vyrui lipti iš lovos ir pririša prie kÄ—dÄ—s. Rišdamas prie lovos merginÄ… jis ant jos užlipa, biučiuoja kaklÄ…, o paskui atsistoja ir nueina į voniÄ…. Kol jis bÅ«na vonioj, vyras pašnibždomis sako žmonai: -Klausyk, jis yra pabÄ—gÄ™s kalinys - pažiÅ«rÄ—k į jo rÅ«bus! Jis turbÅ«t daug laiko praleido kalÄ—jime ir daug metų nematÄ— moters. Aš mačiau kaip jis bučiuoja tavo kaklÄ…. Jei jis norÄ—s sekso, nesipriešink ir nesiskųsk, daryk kÄ… tik jis lieps. Patenkink jį kad ir koks jis tau bÅ«tų šlykštus. Jis turbÅ«t yra labai pavojingas. Jei jis supyks, nužudys mus. BÅ«k tvirta, brangioji. Myliu tave. Ä® tai žmona atsako: -Jis nebučiavo man kaklo. Jis man kuždÄ—jo į ausį. Jis pasakį, kad yra gÄ—jus ir mano jog tu esi simpatiškas ir dar paklausÄ— ar mes turime vazelino. Aš jam pasakiau, kad vonioje turime. BÅ«k tvirtas, brangusis. Aš irgi tave myliu.
111182 Nibs: 5,135
Member Since: Jun 6th 2009
Quote
Posted on Jan 7th 2010
Ateina mokytoja į klase ir klausia:- Kas žino kodÄ—l plekšnÄ— tokia plokšÄia?Visi pakelia rankas, o mokytoja parodo į MarytÄ™.MarytÄ— atsako:- PlekšnÄ— tokia plokšÄia todÄ—l, kad pasislÄ—ptų jÅ«ros dugne.Mokytoja sako:- Teisingai Maryte, šaunuolÄ—, 10 tau.Petriukas kelia vis rankÄ…, mokytoja pakviečia jį, sako:- Petriuk, atsakyk!Petriukas:- PlekšnÄ— plokšÄia todÄ—l, kad jÄ… dulkino banginis!Mokytoja: - Petriuk, lauk iš klasÄ—s!!!Išeina petriukas iš klasÄ—s.Mokytoja: - Vaikai, pasakykite kodÄ—l pas vėžį tokios didelÄ—s akys?, - ir tada pakviečia PetriukÄ…, kad jis paklausytų atsakymų ir pats po to atsakytų. Ateina Petriukas, o mokytoja pakviečia MarytÄ™.MarytÄ—:- Pas vėžį tokios didelÄ—s akys todÄ—l, kad jis viskÄ… matytų purviname vandenyje.Mokytoja:- Teisingai! O dabar, Petriuk, tu pasakyk, kodÄ—l pas vėžį tokios didelÄ—s akys.Petriukas:- Na kaip... jis gi matÄ— kaip banginis dulkina plekšnÄ™...
111182 Nibs: 5,135
Member Since: Jun 6th 2009
Quote
Posted on Jan 7th 2010
Mama blondinÄ— iš Lietuvos kaimo rašo savo dukrai blondinei laiškÄ… į AirijÄ…:"Labas, dukrele. Jei gausi šÄ¯ laiškÄ…, tai jis bus sÄ—kmingai atÄ—jÄ™s. Jei negausi, pranešk man, parašysiu kitÄ…. Kadangi tu nemoki greitai skaityti, aš rašau labai lÄ—tai. Oras pas mus geras. PraeitÄ… savaitÄ™ lijo tik du kartus - iš pradžių 3 dienas, o paskui -4 dienas. Siunčiu tau tavo žieminį paltÄ…. TÄ—vas sakÄ—, kad su metalinÄ—mis sagomis jo gali nepraleisti per metalo detektorių, todÄ—l aš jas nukirpau. PrisisiÅ«k jas pati, sagas aš įdÄ—jau į kišenÄ™. Tiesa, tÄ—vas gavo naujÄ… darbÄ…. Dabar jis yra virš kelių tÅ«kstančius žmonių - valo sniegÄ… kapinÄ—se. Tavo sesuo MarytÄ— ištekÄ—jo ir laukiasi. Dar nežinome, gims berniukas ar mergaitÄ—, todÄ—l negaliu tau parašyti, kuo tu bÅ«si - dÄ—de ar teta. SakÄ—, kad jei gims mergaitÄ—, tai pavadins kaip mane. Man atrodo, keistas noras savo dukterį vadinti Mama. Su tavo broliu Petru buvo nutikusi keista istorija. Jis užtrenkÄ— mašinos dureles, o raktai liko viduje. Jam reikÄ—jo 10 km eiti namo atsarginių raktų, kad galÄ—tų mus išleisti iš mašinos. Jei Airijoje sutiksi mÅ«sų kaimynÄ™ LiudÄ…, perduok jai linkÄ—jimus. Jei nesutiksi, nieko jai nesakyk. Tavo mama.P.S. NorÄ—jau tau atsiųsti šiek tiek pinigų, bet jau užklijavau vokÄ….
Displaying #31-35 of 35 total posts First Previous  1 2 3 

header

[close]